Privacy

Privacy verklaring

 

Arbeidsmarktkansen.nl BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het toepassingsbereik van deze privacyverklaring vallen. Wij zijn gevestigd aan de Goudsesingel 80, 3011 KD te Rotterdam.

Op de website Arbeidsmarktkansen.nl kun je als flexwerker controleren of je eventueel in aanmerking komt voor een hypotheek. Als je goede kansen op de arbeidsmarkt hebt dan kun je - met kans op succes - een offerte aanvragen bij de deelnemende geldverstrekkers. Je kunt onder voorwaarden ook Nationale Hypotheek Garantie krijgen. Om langs deze weg een hypotheekofferte aan te vragen is het noodzakelijk dat je beschikt over een Arbeidsmarktscan. Die kun je op deze website bestellen.   Voor dit doel verwerken wij jouw persoonsgegevens.

We verwerken de volgende categorieƫn van persoonsgegevens:

 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Leeftijd
 • Beroep
 • Functie
 • Werkervaring
 • Opleiding
 • Studierichting
 • Werkzame branche
 • Leidinggevende ervaring
 • Soort dienstverband

Onze wettelijke grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens bij het berekenen van de Arbeidsmarktscan is gelegen in de overeenkomst die wij aangaan als je een Arbeidsmarktscan afneemt of, als dat niet mogelijk is, om te toetsen of je een Arbeidsmarktscan kunt krijgen.  

De kwaliteit van de berekening achter de AMS is van groot belang. Daarom controleren en analyseren we deze doorlopend waarbij we gebruik maken van persoonsgegevens. Onze wettelijke grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigde belang dat we bij deze analyses hebben. Voor de analyses maken we alleen gebruik van indirect herleidbare persoonsgegevens.

We delen jouw persoonsgegevens niet met derde partijen en we verwerken geen IP-adres.

De berekening van de Arbeidsmarktscan is een vorm van geautomatiseerde besluitvorming. De berekening hierachter is gebaseerd op de meest bepalende factoren voor de kansen van een individu op de arbeidsmarkt die worden gewogen en afgezet tegen cijfers uit de markt. Als je het niet eens bent met je score en/of verdiencapaciteit kun je ons dat kenbaar maken via info@arbeidsmarktkansen.nl en kun je ons vragen om een handmatige herberekening uit te voeren. Bij deze herberekeningen passen wij het vier-ogen principe toe: de berekening wordt gecontroleerd door een tweede medewerker. Als we het niet eens worden over de uitkomst kun je dat aanvechten in een juridische procedure.

Als je deze website verlaat voordat je hebt betaald, zullen we je persoonsgegevens niet opslaan.

Als je de Arbeidsmarktscan aankoopt, bewaren we je (persoons)gegevens voor een periode die gelijk is aan de geldigheidsduur van de Arbeidsmarktscan (zes maanden). Na zes maanden worden je persoonsgegevens automatisch verwijderd.

Op onze website kun je door het invullen van de vragenlijst en het uploaden van je DUO-diploma een voorlopige score krijgen. We vertellen je dan of je score voldoende is voor een hypotheekaanvraag en wat de bijbehorende verdiencapaciteit is.

Het kan zijn dat je alleen je voorlopige score wilt weten, en (nog) geen arbeidsmarktscan wilt bestellen. In dat geval verwijderen we al je persoonsgegevens op het moment dat je onze website verlaat. Je kunt aan je voorlopige score geen rechten ontlenen.

Een andere mogelijkheid is dat DUO geen digitale kopie van jouw diploma heeft, of dat we je diploma niet kunnen valideren. Je kunt dan niet verder. Ook dan verwijderen we al je persoonsgegevens op het moment dat je onze website verlaat.

Als je besluit om de Arbeidsmarktscan te bestellen, krijg je die na betaling per mail toegestuurd. Dat is een document met een beveiligingscode. Als je een hypotheek gaat aanvragen via een hypotheekadviseur of bij een geldverstrekker, moet je zelf de Arbeidsmarktscan naar hen verzenden. NB: een print is niet geldig, het gaat om de mail die je van ons hebt gekregen.

De communicatie tussen jou en Arbeidsmarktkansen.nl geschiedt via een beveiligde verbinding. Arbeidsmarktkansen.nl beschikt over een ISO-27.001 certificaat en zal zich tot het uiterste inspannen om jouw gegevens op een veilige manier te verwerken en op te slaan. Arbeidsmarktkansen.nl zal jaarlijks een privacy-impact analyse door een onafhankelijke, externe partij laten uitvoeren.

Op grond van de AVG heb je de volgende rechten:

 • Recht op inzage: hieraan geef je invulling door je rapport op te vragen.
 • Recht op rectificeren van niet-correcte gegevens, beperking van de verwerking of bezwaar tegen de verwerking: hiertoe kun je een verzoek doen via info@arbeidsmarktkansen.nl
 • Recht op het verwijderen van gegevens: dat kun je aanvragen via info@arbeidsmarktkansen.nl
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: de AMS kan worden geĆ«xporteerd in een computerleesbaar format (cPDF).

Tenslotte heb je het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit indien je van mening bent dat wij, in het kader van onze verwerkingen, geen correcte invulling geven aan de relevante wetgeving. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag. Wij waarderen het als je een dergelijke klacht eerst bij ons indient, zodat wij de mogelijkheid hebben om de oorzaak van de klacht te adresseren en deze waar mogelijk weg te nemen.

Voor vragen: mail ons op info@arbeidsmarktkansen.nl